Petra Rudolf benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau


26 Apr 2013

Petra Rudolf benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Prof.dr. Petra Rudolf, hoogleraar Experimentele vaste stof fysica en verbonden aan het Zernike Instituut voor Adavanced Materials van de Rijksuniversiteit Groningen, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Reden voor de onderscheiding is de grote inzet van Petra Rudolf in het promoten van vrouwen in de fysica.

Prof.dr. Petra Rudolf -  Persbericht RuG