13e uitreiking van de L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards


14 Mar 2011

13e uitreiking van de L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards

Vijf vrouwelijke wetenschappers ontvangen een prijs voor hun opmerkelijke carrière en de bijdragen die ze met hun onderzoek hebben geleverd

Op donderdag 3 maart vond de 13e uitreiking van de L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards plaats op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs, met als gastheer prof. Ahmed Zewail, winnaar van de Nobelprijs voor de Scheikunde 1999. Vijf vrouwelijke onderzoekers in de fysische wetenschappen die zich hebben toegelegd op hedendaagse mondiale vraagstukken, ontvingen een L’Oréal-UNESCO Award. De Awards werden uitgereikt door mevrouw Irina Bokova, Directeur-Generaal van de UNESCO, en Sir Lindsay Owen-Jones, voorzitter van L’Oréal en de L’Oréal Foundation.

Eerbetoon aan opmerkelijke vrouwen in de frontlinie van de wetenschap

Prof. Faiza Al-Kharafi (Koeweit), winnares voor Afrika en de Arabische staten, is hoogleraar chemie aan de Universiteit van Koeweit, Safat. Ze ontving de prijs voor haar onderzoek aan corrosie, een probleem dat van essentieel belang is bij de waterzuivering en in de olie-industrie.

Ze licht toe: "Wetenschap is een universele taal en een ontdekkingsreis. Ik beschouw het als een eer dat ik deze unieke prijs namens mijn land in ontvangst mag nemen, en ook namens de vrouwen van de vijf continenten die willen excelleren in hun onderzoek."

Prof. Vivian Wing-Wah Yam (China), winnares voor Azië en de Pacific, is hoogleraar chemie en energie op de afdeling Chemie aan de Universiteit van Hong Kong. Ze ontving de prijs voor haar onderzoek naar licht uitstralende materialen en innovatieve manieren om zonne-energie op te slaan.

Ze licht toe: "Ik geloof niet dat mannen en vrouwen verschillen in hun intellectuele vermogens. Ongeacht je geslacht of ras: zo lang je over passie, toewijding en vastberadenheid beschikt, dan kun je excelleren en werk van hoge kwaliteit leveren."

Prof. Anne L’Huillier (Zweden), winnares voor Europa, is hoogleraar atoomfysica aan de Universiteit van Lund, Lund. Ze ontving de prijs voor het ontwikkelen van de snelste camera die er bestaat om de bewegingen van elektronen vast te leggen in attoseconden (een miljardste van een miljardste van een seconde).

Ze licht toe: "Waarom ik natuurkundige ben geworden? Mijn grootvader was ingenieur; hij leerde me hoe belangrijk wetenschap voor de mensheid is en dat inspireert me nu nog steeds. Ik ga na deze week vol optimisme naar huis, over de toekomst van vrouwen in de wetenschap en over de toekomst van de wetenschap in het algemeen, met mannen en vrouwen van over de gehele wereld."

Prof. Silvia Torres-Peimbert (Mexico), winnares voor Latijns-Amerika, is emeritus hoogleraar aan het Instituut voor Astronomie van de Universiteit van Mexico (UNAM), Mexico City. Ze ontving de prijs voor haar onderzoek naar de chemische samenstelling van sterrennevels, kennis die essentieel is om de oorsprong van het heelal te kunnen begrijpen.

Ze licht toe: “Ik kom uit een ontwikkelingsland; ik vind dat ontwikkelingslanden meer geld en moeite in onderwijs en wetenschap moeten steken. Dat kost veel geld, maar ik denk dat het meer kost als ze het niet doen."

Prof. Jillian Banfield (VS), winnares voor Noord-Amerika, is hoogleraar aard- en planeetwetenschappen en milieukunde op de afdeling Materiaalkunde en Technologie aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Ze ontving de prijs voor haar onderzoek naar het gedrag van bacteriën en materialen onder extreme omstandigheden die relevant zijn voor het milieu en de aarde.

Ze licht toe: "Ik zou tegen jonge wetenschappers willen zeggen: je moet nooit bang zijn om toe te geven dat je iets niet weet, of om vragen te stellen, van richting te veranderen en nieuwe uitdagingen en kansen aan te grijpen."

Sir Lindsay Owen-Jones, voorzitter van L’Oréal en de L’Oréal Foundation, merkt op: "Meer dan ooit heeft de wereld behoefte aan wetenschap, en de wetenschap behoefte aan vrouwen; en ook is er durf en passie nodig. Ons For Women in Science-programma van vandaag is een groot succes. Van alle initiatieven die ik heb mogen ontwikkelen, beleef ik aan dit initiatief de meeste vreugde en maakt het me het meest trots."

Mevrouw Irina Bokova, Directeur-Generaal van de UNESCO, licht toe: "Slechts 10% van de universiteitshoogleraren en minder dan 5% van de academische wetenschappers is vrouw; er gaat zoveel talent verloren doordat meisjes dit soort vakgebieden niet zien zitten. Door vrouwen in de wetenschap en technologie te stimuleren, hopen we het imago van het onderzoek te veranderen.

Wetenschappelijke vooruitgang als missie voor de lange termijn

De L'Oréal Foundation en UNESCO zetten zich elk jaar opnieuw voor hun missie in door de uitzonderlijke kwaliteiten van opmerkelijke vrouwen te belonen, wetenschappelijke carrières te stimuleren en de talenten van de toekomst te ondersteunen. Door zich zo volledig toe te leggen op de wetenschappelijke vraagstukken van deze tijd, helpen deze excellente vrouwelijke wetenschappers belangrijke kwesties aanpakken, zoals de toegang tot water, duurzame ontwikkeling, energiebesparing en de strijd tegen pandemieën.

In dertien jaar tijd heeft het For Women in Science Awards-programma van L’Oréal-UNESCO prijzen aan 67 winnaressen uitgereikt en 1019 beurzen toegekend. Het programma is een internationale maatstaf voor wetenschappelijke topkwaliteit geworden en levert een belangrijke bijdrage door vrouwen een rolmodel te bieden, wat de wetenschap toegankelijk maakt voor een hele nieuwe generatie jonge vrouwen.

www.forwomeninscience.com
https://twitter.com/4womeninscience

Over de L’Oréal Corporate Foundation
De L’Oréal Corporate Foundation is opgericht in 2007 en streeft ernaar de wereld elke dag een stukje beter te maken. Met de waarden en de expertise van de L'Oréal groep als uitgangspunt, beoogt de stichting de maatschappelijke verantwoordelijkheid waar L’Oréal voor staat, te versterken en in stand te houden.

De L'Oréal Foundation is met een meerjarig budget van 40 miljoen euro de op een na grootste corporate foundation in Frankrijk, en heeft drie belangrijke werkvelden: het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en de rol van vrouwen in de wetenschap; het helpen van kwetsbare mensen om hun gevoel van eigenwaarde en hun plaats in de maatschappij te herwinnen; en het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs.

Over UNESCO
De missie van UNESCO bestaat al sinds haar oprichting in 1945 uit het bevorderen van de wetenschap ten behoeve van duurzame ontwikkeling en vrede. De organisatie richt zich op beleidsontwikkeling en capaciteitsopbouw in de wetenschap, technologie en innovatie, wetenschapsvoorlichting, duurzaam beheer van hulpbronnen in zoetwatersystemen, oceanen en op het land, behoud van biodiversiteit en klimaatverandering. De organisatie spant zich tevens in om alle vormen van discriminatie uit te bannen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, in het bijzonder in het wetenschappelijk onderzoek.