Mevrouw de Professor on Tour - ABCDepressief


Mevrouw de Professor on Tour - ABCDepressief

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren organiseert een serie regionale talkshows onder de titel Mevrouw de Professor on Tour, met als doel vrouwelijke wetenschappers voor het voetlicht te brengen.
Op dinsdag 25 januari 2011 vond de eerste aflevering plaats bij de Rijksuniversiteit Groningen, getiteld: ABCDepressief, met Claudi Bockting, Lolkje de Jong-van den Berg, Brenda Penninx en Marian Oud. Klik op de link voor het videoverslag

uit het persbericht: Door depressie sneller oud 

Depressie zit niet alleen tussen je oren, het laat ook sporen na in je lijf. Mensen die regelmatig depressief zijn krijgen eerder last van allerlei ouderdomsziektes zoals dementie, hart- en vaatziektes en zelfs kanker. Dit is één van de redenen dat de Wereld Gezondheidsorganisatie stelt dat depressie hard op weg is volksziekte nummer een te worden. Volgens Brenda Penninx, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie aan de VU, kan deze correlatie samenhangen met het sneller ouder worden van het lichaam. Zij lichtte dat toe tijdens de Mevrouw de Professor talkshow ABCDepressief aan de Rijksuniversiteit Groningen vorige week dinsdag.

Om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van een versnelde fysiologische veroudering gaat Brenda Penninx de lengte van telomeren onderzoeken bij mensen die regelmatig depressief zijn. "Telomeren zijn als de plastic beschermhoesjes aan de uiteinden van onze chromosomen: ze zorgen ervoor dat de chromosomen niet uitrafelen. Hoe korter de telomeren, hoe fysiologisch ouder de cel. Als de telomeren op zijn, dan sterft de cel af", aldus Penninx.

Antidepressiva werken lang niet bij iedereen, toch worden de pillen bij de meeste patiënten voorgeschreven. Lolkje de Jong - van den Berg (Hoogleraar Pharmacoepidemiologie aan de RuG) geeft aan dat dit komt door publicatie bias: richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg zijn gebaseerd op artikelen die in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. Probleem is alleen dat onderzoek waaruit blijkt dat een bepaalde stof geen werkzaam effect heeft, zelden wordt gepubliceerd. Het effect is dat de werking van die stoffen structureel eenzijdig worden belicht. "De patiënten noch de farmaceutische industrie hebben hier baat bij. Ik roep de farmaceutische industrie dan ook op een fonds op te richten voor echt onafhankelijk onderzoek."

Eén van de beste manieren om depressie tegen te gaan, is om tegen de intuïtie in te gaan. Adjunct hoogleraar Klinische Psychologie Claudi Bockting stelde dat zowel patiënt als omgeving en werkgever hun best moeten doen om de patiënt juist van die bank af te krijgen.