Maaike Bleeker benoemd als president van Performance Studies Int'l


9 Feb 2011

Maaike Bleeker benoemd als president van Performance Studies Int'l

Prof.dr. Maaike Bleeker, hoogleraar Theaterwetenschap  aan de Universiteit Utrecht, is benoemd tot president van Performance Studies International. Daarmee treedt zij in de voetsporen van prominente Performance Studies scholars als Peggy Phelan (Stanford University), Adrian Heathfield (Roehampton University) en Edward Scheer (University of New South Wales).
Maaike Bleeker trad in 2009 toe als bestuurslid van de internationale organisatie PSi. In dat jaar werd ook het voorstel dat zij deed voor de conferentie in 2011 gehonoreerd door het bestuur. Tot 29 mei 2011 functioneert Maaike Bleeker nog als ‘president elect’. Op de laatste dag van de 17e editie van het jaarlijkse PSi congres, ‘Camillo 2.0. Technology, Memory, Experience’ (25-29 mei 2011, Utrecht) neemt zij het presidentschap over van de huidige president Edward Scheer.  

Performance Studies international
PSi is de grootste internationale organisatie op het gebied van Performance Studies.
Performance Studies is een onderzoeksgebied dat zich beter dan als discipline laat omschrijven als veld van interactie tussen uiteenlopende disciplines. Performance Studies is oorspronkelijk ontstaan vanuit een afsplitsing van Theaterwetenschap en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot overkoepelende term voor onderzoek naar uiteenlopende verschijnselen vanuit het perspectief van performance en performativiteit. Het onderzoek dat onder deze overkoepelende term gedaan wordt is interdisciplinair bij uitstek en kent een sterke traditie van interactie tussen theorie en praktijk.

De organisatie PSi representeert dit veld en stimuleert de ontwikkeling er van, onder meer door middel van jaarlijkse congressen. Deze congressen worden geïnitieerd door de Board of Directors van PSi maar inhoudelijk ontworpen en uitgevoerd een jaarlijks wisselende organisatie. PSi ondersteunt de lokale organisatie door middel van advies en overdracht van know how.

PSi #17: Camillo 2.0. Technology, Memory, Experience
Van 25 tot en met 29 mei 2011 vindt in Utrecht de 17e editie plaats van het wereldcongres Performance Studies international dat jaarlijks wordt bezocht door meer dan 500 wetenschappers en andere professionals uit het internationale onderzoeksveld van theater en performance. Eerdere edities van het PSi congres werden georganiseerd in o.a. Singapore, Kopenhagen, Zagreb en Toronto (juni 2010). ‘PSi #17 Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience’ is een initiatief van Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht en het kunstfestival Festival aan de Werf, in samenwerking met de Faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU).