Simone Buitendijk in Science Magazine


2 Feb 2011

Simone Buitendijk in Science Magazine

Simone Buitendijk is met een aantal anderen geïnterviewd in Science Magazine over het lage percentage vrouwen aan de top van de wetenschap. Buitendijk is lid van de Stuurgroep van het EU-project genSET die in juni 2010 met aanbevelingen kwam (www.genderinscience.com).
De aanbevelingen zijn erop gericht om de doorstroom van vrouwen naar de wetenschappelijke top te vergroten en om de diversiteit van wetenschappelijk onderzoek qua inhoud en output, te vergroten. Een vervolgaanvraag gericht op implementatie van de aanbevelingen is vorige week ingediend in het kader van het Zevende EU kaderprogramma 'Science in Society'. 

Zie het interview is bijlage.

Download