Corrie Hermann Prijs voor Gemma Kenter


27 Jan 2011

Corrie Hermann Prijs voor Gemma Kenter

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft de Corri Hermann Prijs 2011 toegekend aan prof.dr. Gemma Kenter, hoogleraar Gynaecologische Oncologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Het persbericht luidt: 

Op zaterdag 26 maart 2011 reikt de vnVa de Corrie Hermann Prijs uit aan Prof. Dr. G.G. Kenter, hoogleraar Gynaecologische Oncologie. Dat gebeurt tijdens het symposium “OPERA in ACADEMIA – een gesproken werk in 6 bedrijven” dat ter ere van de winnares wordt georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht. 

Prof. Dr. Gemma Kenter krijgt de prijs omdat zij haar sporen ruimschoots heeft verdiend als clinicus in de oncologische gynaecologie, als wetenschapper, als hoogleraar en als opleider. Gemma Kenter werd in 2008 binnen het LUMC de eerste vrouwelijke opleider in een klinisch specialisme. Sinds 1995 was zij waarnemend opleider voor de gynaecologie en de obstetrie. Zij leverde een bijdrage aan de organisatie en meer nog aan de inhoudelijke aspecten van de opleiding tot medisch specialist. Zo vervulde zij een prominente rol bij de vernieuwingen binnen het curriculum van de opleiding tot gynaecoloog, zowel lokaal als landelijk. Zij was lid van de centrale opleidingscommissie LUMC, lid van de commissie eindtermen en leerdoelen voor de specialistenopleiding NVOG, lid van het dagelijks bestuur van het Consilium Gynaecologicum en lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. In al deze activiteiten functioneerde zij als rolmodel voor veel vrouwelijke clinici. Gemma Kenter is lid van het bestuur van de commissie TOP van de vnVa, een commissie die zich sterk maakt voor het verhogen van het aantal vrouwen in hogere functies. Ook was zij initiatiefneemster van het vrouwennetwerk Vitaal (vrouwen in top artsen en academici Leiden) dat dezelfde doelstelling heeft binnen het LUMC. Het netwerk stimuleert en ondersteunt talentvolle vrouwen, met name wetenschappers en medici zodat zij kunnen doorstromen naar hogere wetenschappelijke en/of leidinggevende posities.
In 1991 is zij gepromoveerd op het onderwerp: “low stage carcinoma of the uterine cervix; aspects of etiology, treatment and prognosis”. Zij publiceerde de eerste fase 1 trial op het gebied van de antivirale vaccinatie therapie van het cervixcarcinoom. Gemma Kenter is groot voorstander van het preventieve vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) voor alle meisjes. Haar andere publicaties bevinden zich op het terrein van zenuwsparend opereren, de gynaecologische oncologie en de late effecten van oncologische operaties. In 2005 werd zij in Leiden benoemd tot hoogleraar met als aandachtsgebied: Immunotherapie voor gynaecologische maligniteiten. Gemma Kenter is in augustus 2009 als hoogleraar Gynaecologische Oncologie aangesteld aan de Universiteit van Amsterdam én aan de Vrije Universiteit. Zij is hoofd van het centrum voor Gynaecologische Oncologie in Amsterdam (CGOA). 

Het symposium “OPERA in ACADEMIA” belicht de zeer diverse taken die tot het pakket van een hoogleraar in een Universitair Medisch Centrum, in dit geval de prijswinnares Prof. Dr. Gemma Kenter, behoren. De kerntaken vormen wetenschap, patiëntenzorg, opleiding en onderwijs. De verschillende sprekers zullen elk vanuit hun specifieke deskundigheid de verschillende rollen toelichten. Gemeenschappelijke factoren in de eerste drie lezingen zijn het Humane Papilloma Virus (HPV) en baarmoederhalskanker, Prof. Kenter’s aandachtsgebied. De volgende twee verhalen beschrijven de rol van vrouwen in de moderne opleiding en hun aan- en afwezigheid in de top van academische medische centra. Als laatste spreker zal Gemma Kenter laten zien hoe al deze rollen in elkaar passen.

 De vnVa kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg.

De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de vnVa van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.