Prof.mr. Anja Oskamp


30 Sep 2010

Prof.mr. Anja Oskamp

Prof.mr. Anja Oskamp, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam, is per 1 februari 2011 benoemd tot rector magnificus van de Open Universiteit.

Lees verder: benoeming Anja Oskamp