minisymposium vnVA


6 Sep 2010

minisymposium vnVA

De Commissie Internationale Betrekkingen van de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) organiseert op vrijdag 26 november 2010 van 14.30 -17.00 uur een minisymposium getiteld: Reproductieve Gezondheid: Hier en Daar.
Locatie: Beatrixgebouw - Jaarbeurs - Utrecht

Er zullen twee thema’s aan de orde worden gesteld.
1)       Maternale en Perinatale Sterfte.
2)       Cervix Carcinomen
Beide thema’s staan op dit moment volop in de belangstelling zowel in Nederland en andere Westerse landen als in ontwikkelingslanden. Tijdens het symposium zullen de beide thema’s van deze twee kanten worden belicht.

Dineke Korfker (Verloskundige, Epidemioloog, TNO) en Esther Scheers (Gynaecoloog, Tropenarts, Wilhelmina Ziekenhuis Assen) belichten het thema maternale en perinatale sterfte voor de pauze. Marina Conyn (Arts, Epidemioloog, RIVM) en Els de Bruin (Arts, Female Cancer Project) doen hetzelfde na de pauze met het thema cervix carcinomen. Voor beide thema’s geldt dat het gaat om voorkomen, preventie en mogelijke behandeling.

Het symposium is relevant voor gezondheidwerkers in Nederland en mensen die betrokken zijn bij gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Voor de hele middag is accreditatie aangevraagd bij de AbSg voor artsen Maatschappij en Gezondheid en bij het ABC1 voor huisartsen. Tevens is accreditatie aangevraagd bij het COTG van de NVTG voor tropenartsen in opleiding. Het ABMS (voor medisch specialisten) heeft inmiddels het minisymposium geaccrediteerd voor 2 punten.

Het minisymposium is toegankelijk voor leden van de VNVA en voor buitenstaanders. Voor VNVA leden is deelname gratis. Kosten voor niet-leden € 30,= inclusief koffie en thee en voor studenten € 20,=.  Het verschuldigde bedrag overmaken op giro 24 55 32 t.n.v. VNVA, Gorinchem o.v.v. minisymposium.
Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 16 november 2010 bij het secretariaat van de VNVA; vnvamail@vnva.nl