Oproep kandidaten Valkhofleerstoel 2012


4 Aug 2010

Oproep kandidaten Valkhofleerstoel 2012

De benoemingsadviescommissie van de Valkhofleerstoel, bestaande uit:
prof.dr. V.V.A.M. Knoers-van der Slobbe (voorzitter);
prof.dr. A.M. Kuipers-Jagtman;
prof.dr. H.M.J. Schrojenstein Lantman-de Valk
prof.dr. C.J.J. Tack
mevrouw D. van der Windt (vrl student-lid)
vraagt het LNVH kandidaten voor 2012 voor te dragen voor deze wisselleerstoel voor vrouwelijke hoogleraren aan het UMC St Radboud.
Doel van de Valkhofleerstoel is het stimuleren van wetenschappelijke ontwikkelingen en het verkennen van de strategische relevantie voor het UMC St Radboud van ontwikkelingen in de zorg en de wetenschap.

Profiel van de kandidate:
Binnen- of buitenlandse vrouwelijke hoogleraar die bij kan dragen aan de internationale profilering van het UMC, met name aan de vorming van nieuwe, of intensivering van bestaande internationale samenwerkingsverbanden en wier werkzaamheden (minimaal voor de duur van de leerstoel) andere wetenschappers uit binnen- en buitenland naar Nijmegen trekken.

Criteria bij de beoordeling van de voorgedragen kandidaten zijn:

 • De kandidate is bij voorkeur internationaal erkend en toonaangevend op haar vakgebied;
 • De kandidate wordt uitgenodigd in het kader van een congres of symposium en zal daarnaast enkele voordrachten of colleges verzorgen in het kader van het onderwijs;
 • Een of meerdere afdelingen dienen zich bereid te verklaren de kandidate tijdens het verblijf in Nijmegen te accommoderen en als gastheer op te treden;
 • Het onderzoek van de kandidate kan worden gerelateerd aan de onderzoeksspeerpunten van het UMC en kan ook betrekking hebben op het onderwijs;
 • De kandidate heeft bij voorkeur niet eerder in Nederland een visiting professorship bekleed;
 • De kandidate draagt bij voorkeur bij aan de synergie tussen de onderzoekslijnen;
 • Kandidate is in de voorgaande jaren niet meer dan eenmaal voorgedragen.

Kent u een vrouwelijke hoogleraar die geïnteresseerd zou zijn in dit visiting professorship, dan ontvangt de voorzitter van het LNVH graag voor 15 september 2010 uw bericht met:

 • De overwegingen voor uw voordracht en motivatie (max. 2 A4) van de wijze waarop kandidate aan de criteria voldoet;
 • Curriculum vitae en literatuurlijst van de kandidate;
 • Een globale invulling van het bezoek;
 • Vanuit welke vakgebieden en door wie de voordracht mede wordt ondersteund;
 • De H-index van de kandidate.

U kunt uw post richten aan: info@lnvh.nl of aan postbus 13 7 39 – 2501 ES Den Haag.