Louise Gunning benoemd tot universiteitshoogleraar


5 Jul 2010

Louise Gunning benoemd tot universiteitshoogleraar

Prof.dr. Louise Gunning-Schepers is met ingang van 1 september 2010 voor 1 dag per week benoemd tot universiteitshoogleraar Gezondheid & Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Per diezelfde datum treedt mevrouw Gunning in functie als voorzitter van de Gezondheidsraad.
Bij haar afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC op 17 september jl, is Louise Gunning benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Demissionair minister Klink speldde haar de bijbehorende versierselen op.

Lees verder: Louise Gunning universiteitshoogleraar en Koninklijke Onderscheiding