Concept voorstel "20 in 2020"


14 Apr 2010

Concept voorstel "20 in 2020"

"20 in 2020" 
De positie van vrouwen in het Nederlandse wetenschapsbestel is al jarenlang onacceptabel slecht – Nederland scoort zeer laag op de internationale ranglijsten van participatie van vrouwen in de wetenschap. Wij doen een concreet voorstel aan de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen voor een ambitieus programma dat er op gericht is om in 2020 te komen tot 20% vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse wetenschappelijke instellingen. Universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstituten die zich committeren om 20% van hun wetenschappelijke vacatures te bezetten met vrouwelijke wetenschappers worden middels dit programma in de gelegenheid gesteld vrouwelijk (inter)nationaal toptalent aan te trekken. Met dit programma wordt elk jaar aan 30 excellente jonge vrouwen een fellowship geboden met een carrièrepad dat bij positieve evaluatie in 10 jaar tot een hoogleraarschap leidt.

Download