Prof.dr. Simone Buitendijk benoemd tot lid Science Leaders Consensus Panel


22 Mar 2010

Prof.dr. Simone Buitendijk benoemd tot lid Science Leaders Consensus Panel

De European Science Foundation (ESF) en het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer voeren gezamenlijk het GenSET project uit. Dit project wordt gesponsord vanuit het zevende kaderprogramma van de EU en is gericht op het vergroten van de deelname van vrouwen aan wetenschap, zie ook: GenSET

Prof.dr. Simone Buitendijk – LUMC / AMC / TNO - is recent als enige Nederlandse wetenschapper vanuit TNO benoemd tot lid van het 16-koppige Science Leaders Consensus Panel. Dat Panel zal in een drietal tweedaagse bijeenkomsten van eind maart tot medio juni 2010 een Consensus Report en een Consensus Conference getiteld ‘Gender Dimension as Driver for Science Innovation and Excellence in the 21st Century’ voorbereiden. De conferentie (datum nog niet bekend) zal meer dan honderd deelnemers hebben en gericht zijn op een brede groep Europese wetenschappers en beleidsmakers.

Het doel van GenSET is om barrieres voor deelname aan wetenschap door vrouwen op te heffen en om wetenschappelijke vragen, de keuze van wetenschapsgebieden en de waarderings-sytemen van wetenschap meer gender sensitive te maken.

Zoals bekend doet Nederland het relatief nog slechter dan andere Europese landen wat betreft vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap. Simone Buitendijk zou dan ook graag deze tijdelijke positie gebruiken om juist in ons land een extra push te kunnen geven aan het gezamelijke LNVH-doel. Op 25 en 26 maart komt het Panel voor het eerst bij elkaar en dan hoopt Simone Buitendijk wat meer gevoel te krijgen voor het project en de mogelijke impact ervan. Zij houdt zich graag aanbevolen voor literatuur, tips en suggesties betreffende namen van Nederlandse vrouwelijke wetenschappers om die eventueel te betrekken bij de grote Europese conferentie, en in het algemeen voor het genereren van Nederlandse aandacht voor dit onderwerp.
Het feit dat de EU dit explicitiet op de agenda heeft staan is heel hoopgevend. Die kans moet benut worden! Als u mee wilt denken of anderszins betrokken wilt worden, dan stelt Simone Buitendijk dat zeer op prijs. Reacties liefst via de e-mail: simone.buitendijk@tno.nl, o.v.v. GenSET.

zie ook: Simone Buitendijk in Folia