Prof.dr. Barbara E. Baarsma


Prof.dr. Barbara E. Baarsma

Prof.dr. Barbara E. Baarsma, bijzonder hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek spreekt op 12 februari 2010 om 14.30 uur haar oratie uit getiteld: Moeilijke marktwerking en meedogenloze mededinging. Een welvaartseconomisch perspectief.
Locatie: Aula van de UvA - Singel 411 - Amsterdam.

zie ook: Barbara Baarsma