Prof.dr. Catrien G. Santing


Prof.dr. Catrien G. Santing

Prof.dr. Catrien G. Santing, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreek op 9 februari 2010 om 16.15 uur haar oratie uit getiteld: Klonen in de Middeleeuwen. Historisch eigenaardig en actueel?
Locatie: Academiegebouw - Broerstraat 5 - Groningen

zie ook: Catrien G. Santing