Videoverslag debat "Mevrouw de Professor" op 6 maart 2010


Videoverslag debat "Mevrouw de Professor" op 6 maart 2010

Mevrouw de Professor
Tijdens het WomenInc festival in Amsterdam organiseerden het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, het tijdschrift Esta en Mediaridders op 6 maart jl. het debat Mevrouw de Professor over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren. Hierna volgt een impressie.

Videoverslag debat

Deelnemers
Het debat stond onder leiding van Robbert Dijkgraaf (president KNAW),
en werd gevoerd door:
Ronald Plasterk (oud-minister OCW)
Tineke Willemsen (emeritus hgl arbeids-en organisatiepsychologie UvT)
Esther-Mirjam Sent (hgl economische theorie & -beleid RU)
Jan-Luiten van Zanden (hgl economische geschiedenis UU & IISG, Spinozapremie in 2003)
Marinel Gerritsen (hgl interculturele bedrijfscommunicatie RU, LNVH en stichting De Beauvoir)
Marieke van den Brink (postdoc bedrijfswetenschappen RU)  
Naomi Ellemers (hgl sociale psychologie van de organisatie UL en winnares KNAW Merianprijs)
Sijbolt Noorda (voorzitter VSNU)
Marijke van der Wende (decaan Amsterdam University College)
Babs van den Bergh (directeur onderzoeks- en wetenschapsbeleid OCW)
Mariëtte Hamer (fractievoorzitter PvdA).

Over het debat
Het debat werd ingeleid met een videoreportage waarin tien topwetenschappers zich uitlaten over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren in Nederland:

In vier stellingen kwamen vervolgens de belangrijkste onderwerpen rond het tekort aan vrouwelijke hoogleraren aan bod. De stellingen werden ingeleid en becommentarieerd door bij het thema betrokken professionals.
De stellingen betroffen de volgende thema's:
1. Situatie Nederland in internationaal perspectief
2. Deeltijd / Voltijd
3. Beoordelingscommissies en benoemingsprocedures in wetenschapsland
4. Verschillende types leerstoelen en quota

1. Nederland doet het internationaal zo slecht nog niet
Inleider was Tineke Willemsen (emerita arbeids- en organisatie psychologe, RvT Aletta) "ondersteun jonge vrouwelijke wetenschappers met bijv. mentoring of coaching", commentator was Esther Miriam Sent (hoogleraar Economie aan Universiteit Nijmegen, won recent Mediaprijs) "ik ben me rot geschrokken van de Nederlandse situatie na terugkeer uit de VS."

2. Het hoogleraarschap is geen deeltijdbaan
Inleider was Jan Luiten van Zanten (al 17 jaar deeltijd hoogleraar Universiteit Utrecht, won o.a. een Spinozapremie) "nu de druk vanuit het gezinsleven wat minder zwaar is geworden betekent deze vorm van hoogleraarschap dat mijn collega leerstoelhouder en ik dit kunnen combineren met interessante aanvullende functies bij andere instituten", commentator Marinel Gerritsen (bestuurslid Stichting de Beauvoir, LNVH, hoogleraar RU) "deeltijd werken is mogelijk, ook voor alle bestuurlijke functies die door een hoogleraar uitgeoefend moeten worden zoals decaan, directeur van een onderzoeks- of onderwijsschool."

3. De ideale kandidaat is een kloon
Inleider was Marieke van den Brink (RU, deed onderzoek naar de gang van zaken rond hoogleraarbenoemingen) "gesloten benoemingsprocedures leiden ertoe dat vrouwelijk talent over het hoofd wordt gezien", commentator Naomi Ellemers (Universiteit Leiden, won recent de KNAW Merianprijs) "diversiteit wíl je in de wetenschap, want het bevordert innovatie. Maar mensen worden altijd en overal, dus ook in de wetenschap, gesocialiseerd om 'hetzelfde' te doen als de rest, om zich aan te passen aan hun omgeving."

4. Quota leiden tot Excuus-Truus
Inleider Sijbolt Noorda (voorzitter VSNU) "geen quota, wél de komende tien jaar veel meer top-down bemoeienis met benoemingen" en commentator Marijk van der Wende (decaan Amsterdam University College) "Quota? Ja! Excuus-truzen, welnee! Net als dat er af en toe kreun-teunen tussen zitten - die zijn toch ook niet allemaal van de bovenste plank getrokken?"

Het debat werd afgesloten met een samenvatting en commentaar van Mariëtte Hamer (fractievoorzitter PvdA) en door Robbert Dijkgraaf (president KNAW).

Organisatie
Het debat werd georganiseerd door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Esta en Mediaridders. Met bijdragen van De Jonge Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, stichting FOM en Fast Facts.

Partners

Esta

Mediaridders

KNAW

KNAW-De Jonge Academie

FOM

Fast Facts

Download