Prof.dr. Irma Joosten


Prof.dr. Irma Joosten

Prof.dr. Irma Joosten, hoogleraar Medische Immunologie aan de Radboud Universiteit, spreekt op donderdag 4 februari 2010 om 15.45 uur haar oratie uit getiteld: De kracht van het verschil in de aula van de Radboud Universiteit.

Hoe komt het dat transplantatie en transfusie niet mogelijk zijn zonder rekening te houden met weefselovereenkomsten en/of het gebruik van afweeronderdrukkende middelen, terwijl een zwangerschap, waarbij genetische verschillen tussen moeder en kind volop aanwezig zijn, veelal probleemloos verloopt?
Prof. dr. Irma Joosten behandelt in haar oratie deze prangende vraag. Ze geeft aan hoe we van het zwangerschapsproces kunnen leren om de immuunrespons bij transplantatie van organen of cellen actief te controleren.
De klinische resultaten van transplantaties zijn mede door goede laboratoriumondersteuning beter dan ooit. Het donortekort en de nadelen van langdurig gebruik van immuunsuppressie vragen echter om een bijgestelde aanpak. De medisch immunoloog, als laboratoriumspecialist, staat voor de uitdaging om transplantaat- en transfusieoverleving te bevorderen en het donorpotentieel optimaal te benutten.
Aan de hand van voorbeelden uit de zwangerschap zal prof. Joosten vormen van actieve immuunregulatie bespreken. Het doel hiervan is om nieuwe inzichten te krijgen ten aanzien van donorselectie en om nieuwe afweeronderdrukkende strategieën te ontwikkelen. Innovatieve diagnostiek en bijbehorende adviezen aan de arts dienen ertoe diagnosestelling en behandeling van patiënten met een immunologisch probleem zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Prof. dr. Irma Joosten (1957) is hoogleraar Medische Immunologie, in het bijzonder de Transplantatieen Transfusie Immunologie, bij het UMC St Radboud. Joosten studeerde diergeneeskunde in Utrecht.
Vanaf 1994 is Joosten verbonden aan het UMC St Radboud, als medisch (transplantatie)
immunoloog, chef de clinique en afdelingshoofd van de Afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie Immunologie. In 2009 is ze benoemd tot hoofd van het nieuw gevormde Laboratorium Medische Immunologie binnen de afdeling Laboratoriumgeneeskunde.
Haar wetenschappelijke onderzoek richt zich op het herkennen van afwijkende immuunfunctie en op methoden om deze actief bij te sturen. Dit moet leiden tot verbeterde diagnostiek en behandeling van patiënten met een afweerstoornis. Joosten is tevens actief in diverse landelijke besturen en commissies op haar vakgebied.