Universiteit voor Humanistiek krijgt vrouwelijk CvB


8 Jan 2010

Universiteit voor Humanistiek krijgt vrouwelijk CvB

Lees hierna het persbericht van de Universiteit voor Humanistiek:
Universiteit voor Humanistiek krijgt vrouwelijk College van Bestuur

Sinds 1 januari 2010 is Gerty Lensvelt-Mulders lid van het College van
Bestuur van de Universiteit voor Humanistiek.  Zij vormt samen met rector
en voorzitter prof.dr. Hans Alma (v) het eerste vrouwelijke universitaire
College van Bestuur in Nederland.

Gerty Lensvelt-Mulders is sinds 1 februari 2009 verbonden aan de
Universiteit voor Humanistiek als hoogleraar Methodologie en
Wetenschapstheorie. Zij studeerde theoretische en experimentele
psychologie in Tilburg en promoveerde daar in 2000 op een proefschrift
over de relatie tussen aanleg en opvoeding (nature-nurture) bij de
ontwikkeling van de persoonlijkheid. Van december 1999 tot januari 2009
was zij als Universitair (Hoofd) Docent Methodologie van Onderzoek voor
de Sociale Wetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Op
woensdag 13 januari aanstaande spreekt zij haar oratie uit: 'De gedachte
wetenschap'.  Zie voor verdere informatie hieronder.

Hans Alma is hoogleraar Psychologie en zingeving aan de Universiteit
voor Humanistiek. Zij is rector en voorzitter van de universiteit sinds
2007. Hans Alma studeerde andragologie in Leiden en psychologie in
Nijmegen. Zij werkte als Universitair Docent Godsdienstpsychologie aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam, Universiteit Leiden en de
Universiteit Utrecht. Per oktober 2003 werd zij aan de Universiteit voor
Humanistiek benoemd tot hoogleraar.

Info:  Yvette Nelen, Universiteit voor Humanistiek, 030 2390167, 06
30400067, y.nelen@uvh.nl