Prof.dr. Judi Mesman


Prof.dr. Judi Mesman

Prof.dr. Judi Mesman - bijzonder hoogleraar "Opvoeding en onderwijs in de multiculturele samenleving" aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden - spreekt op 24 september 2010 om 16 uur haar oratie uit.
Locatie: Academiegebouw - Rapenburg 73 - Leiden.

Lees verder: Judi Mesman en ERC Grant voor Judi Mesman