Corrie Hermann Prijs 2010 voor dr. Angela Maas, cardioloog


22 Dec 2009

Corrie Hermann Prijs 2010 voor dr. Angela Maas, cardioloog

Prijswinnares van de Corrie Hermannprijs 2010 is Dr. Angela Maas. Op vrijdag 26 maart 2010 zal er ter ere van de prijswinnares het symposium 'Hart voor Vrouwen' worden georganiseerd in de Gertrudis Kapel te Utrecht.

De commissie Corrie Hermannprijs kent Dr. Angela Maas de prijs toe vanwege haar uitzonderlijk grote inzet voor het verbeteren van het welzijn van vrouwen met hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden vormen doodsoorzaak nummer één bij vrouwen van zestig jaar en ouder.

Uit haar veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daar verandering in wil brengen. Hart- en vaatziekten bij vrouwen gaan haar letterlijk en figuurlijk aan het hart. Angela ontwikkelde vanaf eind jaren '90 een belangrijke wetenschappelijke onderzoekslijn, speciaal gericht op het identificeren van vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de wetenschappelijke vertaling daarvan in richtlijnen voor screening. Zij werkte aan een onderzoek over de etiologie en hormonale invloeden van arteriële calcificaties in mammogrammen, waarop zij in 2006 promoveerde. Aansluitend initieerde zij onderzoek gericht op het mogelijk verband tussen (pre)eclampsie in de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is Angela medeoprichter van een speciale werkgroep (Gender) binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), die de taak heeft het verschil in ontstaan, behandeling en prognose van hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen gestructureerd te onderzoeken. Direct hieraan gekoppeld is het project FemCor, waarin onderzoek gedaan zal worden naar een mogelijk genetische grondslag voor deze geslacht gerelateerde verschillen. Naast haar wetenschappelijke activiteiten op het gebied van gender en hartziekten, opende Angela een hart- en vaatspreekuur speciaal voor vrouwen tussen 45 en 65 jaar. Dit spreekuur is een unicum in Nederland en heeft inmiddels een nationale- en internationale referentiefunctie. Tenslotte brengt Angela het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen op een inzichtelijke manier onder de aandacht.

Het symposium "HART voor VROUWEN" belicht de huidige stand van zaken rondom het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk van vrouwen met hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden vormen doodsoorzaak nummer één bij vrouwen van zestig jaar en ouder, maar openbaren zich anders dan bij mannen. Daarom is speciale aandacht juist voor vrouwelijke patiënten van groot belang. De winnares van de Corrie Hermann Prijs 2010, Dr. Angela Maas, maakt zich hier al jarenlang sterk voor.

De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de vnVa van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

Zie ook: vnVA