Dr. Marjolein Caniëls (OU) leverde input voor klimaatconferentie Kopenhagen


11 Dec 2009

Dr. Marjolein Caniëls (OU) leverde input voor klimaatconferentie Kopenhagen

Persbericht uit Nieuwsbrief 43 Open Universiteit:

Marjolein Caniëls leverde input voor klimaatconferentie in Kopenhagen
Het onderzoek van dr. Marjolein C.J. Caniëls, faculteit Managementwetenschappen, is aangeboden aan alle gedelegeerden, aanwezig bij de wereldwijde klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen. Caniëls is associate directeur van het onderzoeksprogramma Organizational Learning van het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL).
Duurzame ontwikkeling
In haar onderzoek laat Caniëls zien hoe een maatschappijbrede omslag naar duurzame ontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Centraal staat het bevorderen van de verspreiding van nieuwe, groene technologieën door het opzetten en opschalen van experimenten. In het artikel, geschreven samen met collega-onderzoeker dr. Henny Romijn van de Technische Universiteit Eindhoven, wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis en ervaring met leerprocessen en netwerkactiviteiten die nodig zijn om experimenten met groene technologieën op te zetten en op te schalen naar levensvatbare marktniches. Er wordt een aantal beleidsadviezen gegeven over hoe die processen kunnen worden gestimuleerd.

Presentatie boek
Het artikel is opgenomen in een boek getiteld Innovative economic policies for climate change mitigation dat op 6 november 2009 werd gepresenteerd aan de Club van Rome in Brussel. Daarna werd het boek aangeboden aan alle gedelegeerden van de klimaatconferentie in Kopenhagen