Winnaars GAIA prijzen 2009 bekend


16 Nov 2009

Winnaars GAIA prijzen 2009 bekend

GAIA (het netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen) heeft in 2009 vanwege haar 10-jarig bestaan 2 wisselprijzen in het leven geroepen, de GAIA Diversiteitsprijs en de GAIA prijs Vrouw van het Jaar.

GAIA Vrouw van het Jaar 2009 is geworden Klaudia Kuiper, onder meer onderzoeker geologische tijdschalen bij de VU en de UU. De jury was van mening dat bij alle genomineerden de prestaties van hoog niveau waren, en niet eenvoudig met elkaar te vergelijken. Klaudia is tot winnaar uitgeroepen mede door de breedte van haar uitstekende prestaties: Zij heeft zich recentelijk onderscheiden door o.a. haar cruciale rol bij het formuleren van een Europese bijdrage aan het internationale Earthtime initiatief, haar rol als coördinator van het Europese Marie Curie ITN GTSnext project, een belangrijke publicatie (tevens gekozen als "News of the Week") in Science, en verschillende keynote presentaties op internationale congressen.

Overige genomineerden voor de GAIA Vrouw van het Jaar 2009 waren (op alfabetische volgorde):
• Caroline Katsman, o.a. onderzoeker zeespiegelstijging bij het KNMI, en projectleider toekomstscenario-ontwikkeling ten behoeve van de Deltacommissie
• Niki Kringos, o.a. onderzoeker constructiemechanica bij de TUD, en bestuurslid van de International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG)
• Pieternel Levelt, o.a. coördinator en hoofdonderzoeker van het TROPOMI-satellietinstrumenten project bij het KNMI, en deeltijdhoogleraar Remote Sensing van de Atmosfeer bij de TUE


GAIA Diversiteitsprijs
De "GAIA Diversiteitsprijs" is ingesteld voor de persoon of organisatie die zich dit jaar heeft onderscheiden met zijn/haar inzet voor de loopbaanontwikkeling van geowetenschapsters en andere bètavrouwen.
Met deze prijs wil GAIA aandacht te geven aan de geboekte successen op dit gebied. De GAIA Diversiteitsprijs 2009 is gewonnen door DIVA, het nieuw opgerichte vrouwennetwerk van het KNMI. De jury gaf aan dat hoewel ook bij de andere genomineerden sprake is van goede initiatieven, vooral DIVA een concreet & succesvol resultaat is. Met name Ellen Brinksma en Conny Bijkerk hebben hierbij als voortrekkers een cruciale rol gespeeld. Het netwerk heeft inmiddels al vele activiteiten georganiseerd voor KNMI vrouwen, en onder meer een intervisiegroep ingesteld. DIVA vormt daarnaast een goede aanvulling op het diversiteitplan, en heeft ervoor gezorgd dat binnen het KNMI actiever beleid gevoerd wordt op het aannemen en benoemen van vrouwelijke managers.
Overige genomineerd voor de GAIA Diversiteitsprijs 2009 waren (op alfabetische volgorde):
• Ellen Brinksma, voor haar inzet voor een grotere rol van vrouwen binnen het KNMI èn daarbuiten
• RUG, voor met name de "Rosalind Franklin Fellowships"
• Shell, voor met name haar "Women Development Programme"
• TUDelft, voor het ondertekenen, als eerste universiteit, van het charter "Talent to the Top"