Prof.Mr. Ashley Terlouw (RU) onderzocht Sanctieregeling Iran


8 Dec 2009

Prof.Mr. Ashley Terlouw (RU) onderzocht Sanctieregeling Iran

Iraanse Nederlanders kansrijk in procedure tegen de staat’

Datum bericht: 2 december 2009 [NB: vrijwel integraal overgenomen uit Wetenschapsagenda van de Radboud Universiteit]

Aanleiding 
Donderdag 10 december is het de Dag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Die dag behandelt de Rechtbank Den Haag de zaak van drie Iraanse Nederlanders en de Actiegroep Iraanse studenten. Zij voelen zich gediscrimineerd door de Sanctieregeling Iran. Mr. Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit, deed onderzoek naar deze regeling.

De Sanctieregeling Iran verbiedt Nederlandse universiteiten en nucleaire instellingen Iraanse burgers toe te laten als zij daardoor in aanraking kunnen komen met nucleaire informatie. Daardoor zijn negen academische studies en vijf nucleaire instellingen voor hen verboden terrein.

Prof. Ashley TerlouwRadbouddeskundige 
Prof. Ashley Terlouw: ‘Direct getroffenen zijn er niet zoveel maar indirect treft het alle Iraniërs in Nederland. Dat zijn er 19.000 (waarvan 85 procent met de Nederlandse nationaliteit). Deze mensen voelen zich gekwetst, gestigmatiseerd. Ze worden beschouwd als potentiële terroristen, een risico voor de Nederlandse staat.’

De regeling verbiedt niet alleen Iraanse natuurkundigen toegang tot  kernfysische instituten waar ze voorheen zonder probleem toegang hadden, ze heeft volgens Terlouw ook inktvlekwerking naar werkgevers en instellingen die niets met kernfysica te maken hebben. Zo zijn Iraniërs ontslagen door een petrochemisch bedrijf, is een promovenda geweigerd voor een onderzoek op het gebied van de virologie en ondervinden Iraniërs moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. 
Terlouw: 'De regeling maakt onderscheid op grond van nationaliteit en afkomst. Daarom zijn de indieners kansrijk.’

'De uitleg van de Sanctieregeling in Nederland is uitzonderlijk streng en categoraal', zegt Terlouw. 'De Nederlandse sanctieregeling is gebaseerd op een VN-resolutie en een Gemeenschappelijk Standpunt van de Europese Raad. Andere lidstaten tillen minder zwaar aan deze internationale afspraken. Als landen maatregelen treffen zijn het meestal visa-restricties. Een dergelijke maatregel treft alleen nieuwkomers en niet Iraniërs die al sinds jaar en dag in Nederland wonen, tevens de Nederlandse nationaliteit hebben en hier soms zelfs zijn geboren. '

Waarom professor Terlouw? 
Prof. mr. A.B. Terlouw deed onderzoek naar de werking van de sanctieregeling Iran en verwerkte die gegevens in haar oratie Angst en regelgeving (september 2009). Prof. Terlouw is lid van de Advies Commissie voor Vreemdelingenzaken en publiceerde artikelen over onderwerpen als gelijke behandeling, rechtspleging en Nederlands en Europees asiel- en migratierecht.