Aletta Jacobsprijs 2010 voor Neelie Kroes


19 Oct 2009

Aletta Jacobsprijs 2010 voor Neelie Kroes

De Aletta Jacobs Prijs 2010 van de Rijksuniversiteit Groningen wordt toegekend aan drs. Neelie Kroes. Zij krijgt de prijs vanwege de grote maatschappelijke impact van haar werk en de evidente voorbeeldfunctie die zij vervult op soms unieke en vaak machtige posities. Kroes spreekt vrouwen van meerdere generaties aan en vervult, vooral de laatste jaren, op opvallende en effectieve wijze een positieve voortrekkersrol op het gebied van de vrouwenemancipatie. Daarmee handelt zij in de geest van Aletta Jacobs. De Aletta Jacobs Prijs wordt uitgereikt op 8 maart 2010.

Lees verder: persbericht RUG