Reactie van Joke Meijer op artikel Barbara Baarsma (NRC 30/09/2009)


Reactie van Joke Meijer op artikel Barbara Baarsma (NRC 30/09/2009)

Reactie op "Quotum voor topvrouwen is volstrekt onnodig", van Barbara Baarsma, NRC 30 sept, Opinie.

Waarom zijn er zo weinig vrouwen op hoge posities? Een veel gebruikt argument is dat weinig vrouwen fulltime willen werken (zie bijvoorbeeld B. Baarsma, NRC 30 september). Goed om even door te rekenen of deze argumentatie juist is. Volgens het CBS is van de totale beroepsbevolking die fulltime werkt 77% man en 23% vrouw. Op grond hiervan is de verwachting dat bijna een kwart van de hoge functies door vrouwen bezet wordt. Het werkelijke percentage ligt echter veel lager, bijvoorbeeld 7% in raden van bestuur en 10-12 % in hoogleraarfuncties. Het is van economisch en maatschappelijk belang om te onderkennen dat deze lage percentages niet toegeschreven kunnen worden aan het aantal vrouwen dat fulltime werkt.

Joke Meijer
Hoogleraar Neurofysiologie
Leiden