Vrouwen in de Top van de Zorg


15 Oct 2009

Vrouwen in de Top van de Zorg

Vrouwen in de top van de zorg

Streefcijfers voor het aandeel vrouwen, óók in de top van de zorgsector. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (vnVa) in een brief aan de tweede Kamer. Het aandeel vrouwen in de top van de zorg is slechts 6-14%, terwijl het aandeel van de vrouwelijke medewerkers 80% is. Opmerkelijk genoeg heeft de overheid tot op heden de zorgsector niet betrokken bij haar streefcijfers.

Een integrale aanpak voor een cultuuromslag stelt de vnVa als vereiste, met aandacht voor zowel de "plakkende vloeren" als het "glazen plafond". "Plakkende vloeren" betreffen factoren zoals de combinatie werk en gezin, terwijl het "glazen plafond" gevormd wordt door werving- en selectieprocedures en organisatiecultuur.

De vnVa roept op de ondertekening te stimuleren van het charter "Talent naar de Top" door overheid, semi-overheid en bedrijfsleven. Daarmee wordt een praktische aanzet gegeven voor de vereiste cultuuromslag.

Kort profiel vnVa

De vnVa versterkt de positie van Nederlandse vrouwelijke artsen en de aandacht voor seksespecifieke geneeskunde. De vnVa neemt daartoe onder meer actief deel aan het publieke debat over zaken die van belang zijn voor de gezondheid van vrouwen en de rol van artsen hierin. Daarnaast ondersteunt zij vrouwelijke artsen via trainingen bij het functioneren binnen de dagelijkse medische praktijk. De leden van de vnVa, waaronder specialisten, huisartsen, sociaal-geneeskundigen, studenten en (basis)artsen werkzaam in de industrie of het onderzoek, ondersteunen en inspireren elkaar.