Oratie prof. dr. Muriel Norde


Oratie prof. dr. Muriel Norde

Muriel Norde gaat in haar oratie in op veranderingen in de grammatica en ‘taalfouten'. Met haar oratie aanvaardt zij het ambt van hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde aan de Faculteit der Letteren. Taalkundigen krijgen nogal eens het verwijt dat zij zich in discussies over vermeende grammaticale verloedering te vergoelijkend opstellen. Waar veel taalgebruikers zich ergeren aan constructies als ‘hun hebben' of ‘groter als', zien veel taalkundigen slechts een verandering die even natuurlijk als onvermijdelijk is. In haar rede laat Norde zien waarom veranderingen in de grammatica vanuit taalkundig oogpunt niet als ‘fout' worden beschouwd. Ze doet dat aan de hand van twee stellingen die op het eerste gezicht paradoxaal lijken.

Datum: 15 september 2009, 16.15 uur.

Locatie: RUG Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen

Zie ook: Oratie Muriel Norde