Aanmelding Corrie Hermann Prijs 2010 geopend


15 Jul 2009

Aanmelding Corrie Hermann Prijs 2010 geopend

De VNVA kent deze prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking. Ingezonden voordrachten dienen onderbouwd te zijn door middel van een samenvatting van het onderzoek of het project en met name de betekenis ervan voor de doelstellingen van de VNVA. Ook kan de inzending bestaan uit een gedetailleerde beschrijving van een activi­teit die voor deze prijs in aanmerking zou komen. Er dient altijd, naast een motivatie, een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens, meegestuurd te worden, inclusief een correspondentieadres. De Commissie Corrie Hermann Prijs toetst de inzending onder meer op maat­schap­pelij­ke rele­vantie, de relatie met vrouwen en gezondheidszorg en uiteraard het eman­cipatoire aspect ten aanzien van zowel de arts als de patiënt. Ook wordt gekeken of de kandidaat al dan niet een pioniersrol heeft vervuld. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging.

Kandidaten dienen vóór 1 oktober 2009 aangemeld te zijn bij het secretariaat van de VNVA, t.a.v. Commissie Corrie Hermann Prijs, Postbus 432, 4200 AK Gorinchem of e-mail vnvamail@vnva.nl  (o.v.v. genoemde commissie).

Het initiatief voor aanmelding kan óók van de kandidaat zelf uitgaan. De prijs wordt uitgereikt tijdens een symposium dat de VNVA organiseert in het voorjaar van 2010, gekoppeld aan de jaarvergadering van de vereniging. Het thema van het symposium wordt in overleg met de winnaar bepaald.

zie ook: www.vnva.nl