European Platform of Women Scientists bedreigd met sluiting


7 Jul 2009

European Platform of Women Scientists bedreigd met sluiting

European Platform of Women Scientists met opheffing bedreigd

Graag vragen wij uw aandacht voor de resolutie die tijdens de laatste General Assembly van het European Platform of Women Scientists (25 en 26 juni 2009) is aangenomen. Na vijf jaar hard werk en het opbouwen van een goedlopende organisatie (op initiatief en met projectsubsidie van de Directeur Generaal Research van de Europese Commissie, én de vrijwillige arbeid van vele vrouwelijke wetenschappers) is het secretariaat gedwongen zijn deuren te sluiten en de medewerkers te ontslaan.

Dat het EPWS niet is gelukt om met behulp van externe financiering een blijvend bestaan op te bouwen heeft diverse redenen:
1) toen het nog een project van de Europese Commissie was, kon het EPWS niet zelf projecten aanvragen, al was daar alle expertise voor in huis
2) nu EPWS geen non-projectgebonden funding meer heeft maar wel een zelfstandige organisatie is geworden, heeft het een te smalle financiële basis (lidmaatschapsgelden en enkele subsidies van buiten de Europese Commissie) om als aanvrager/partner erkend te worden
3) externe financiers zijn alleen bereid zijn om projecten te subsidiëren, geen vaste lasten van een duurzame organisatie

Graag moedigen wij alle vrouwelijke wetenschappers aan om onderstaande resolutie te tekenen als signaal aan de Europese Commissie dat hier een goed project wordt getorpedeerd, nadat er eerst heel veel geld en liefdewerk in is gestopt. Het neemt een minuut tijd.

EPWS General Assembly 2009 - Resolution
(NB u krijgt na uw ondertekening op internet een verzoek tot donatie. Dit verzoek is niet afkomstig van EPWS, maar van de website iPetitions, die om ondersteuning vraagt. Mocht u hiervoor niet voelen, klikt u dit venster dan weg rechts boven in de hoek)

Veel dank voor uw aandacht!

Zie voor meer informatie over EPWS: European Platform of Women Scientists