Oratie prof. dr. J. Peijnenburg


Oratie prof. dr. J. Peijnenburg

Op 19 mei 2009 hield mevrouw prof. dr. Jeanne Peijnenburg haar inaugurele rede getiteld "Redenen voor Redenen"in het Academiegebouw in Groningen. Jeanne Peijnenburg is benoemd tot hoogleraar Wijsgerige Argumentatietheorie en -Analyse, vanwege de stichting Groninger Universiteitsfonds.

zie ook: Redenen voor redenen