Oratie prof. dr. Mary G. Kemperink


Oratie prof. dr. Mary G. Kemperink

Prof. dr. Mary G. Kemperink hield op 12 mei 2009 haar inaugurele rede in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Mary Kemperink is benoemd tot hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, in het bijzonder de relatie tussen literatuur en wetenschap.

zie ook:

   
Van profeet tot patiënt: visies op kunstenaarschap in de negentiende eeuw