Charter Talent naar de Top


1 Apr 2009

Charter Talent naar de Top

Charter 'Talent naar de Top' in stroomversnelling

Acht instellingen voor hoger onderwijs hebben bekend gemaakt dat zij het Charter 'Talent naar de Top' ondertekenen. De instellingen deden deze toezegging woensdag tijdens een informatiebijeenkomst op het ministerie van OCW. Het gaat om:
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Vrije Universiteit
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteit van Tilburg
Haagse Hogeschool
Leids Universitair Medisch Centrum
UMC St. Radboud
Een aantal anderen overweegt ondertekening op de korte termijn.

Minister Plasterk nodigde alle hogescholen en universiteiten uit en hield een pleidooi voor meer vrouwen in de top van deze organisaties. Hierna werd het charter toegelicht door Marieke Bax, initiatiefneemster van het charter en lid van Commissie Monitoring Talent naar de Top.
"Tot op heden hebben twee universiteiten (Universiteit Utrecht en TU Delft) en één hogeschool (Hogeschool INHolland) hun handtekening gezet. Op 5 maart tekent ook de Universiteit Leiden het charter. Dat is een goed begin, maar nog lang niet genoeg. We zijn pas tevreden als álle universiteiten en álle hogescholen hun handtekening hebben gezet", aldus minister Plasterk. Hij kondigde aan dat hij er ook bij andere ministers op aan zal dringen dat zij het charter binnen hun invloedssfeer bekendmaken.

Plasterk: "Meer dan de helft van alle studenten aan hogescholen en universiteiten is vrouw. Ze studeren sneller en met betere cijfers af dan hun mannelijke studiegenoten. Maar die goede prestaties zien we niet terug in de top van hogescholen en universiteiten. Daar vormen vrouwen nog steeds de minderheid. Het lijkt erop dat je minder kans maakt om hoogleraar te worden of door te stoten naar een bestuursfunctie, louter en alleen omdat je vrouw bent. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Dat druist in tegen elk gevoel van gelijke kansen voor iedereen. Om nog maar te zwijgen over de onaanvaardbare verspilling van talent dat we zo hard nodig hebben. Hier ligt voor mij als minister van onderwijs en van emancipatie een hele uitdaging."

Sinds 28 mei 2008 hebben 53 organisaties het charter ‘Talent naar de Top' ondertekend, waaronder de Rijksoverheid en een aantal grote bedrijven. Het charter vertegenwoordigt nu meer dan 400.000 werknemers.


Nieuwsbericht 04-03-2009, Directie Communicatie Ministerie van OCW