Nederlandse Vrouwen Raad Lecture on Inclusive Health


13 May 2023  - 13 May 2023

Nederlandse Vrouwen Raad Lecture on Inclusive Health

Op 13 mei vormt het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht het decor voor de inspiratiemiddag over ‘Inclusieve gezondheid’ in het kader van het 125-jarig jubileum van de Nederlandse Vrouwen Raad.