LNVH Internship


LNVH Internship

Deze vacature is ook beschikbaar in het Nederlands

 

LNVH pushes for a safe and inclusive academic culture and urges the sector to address harassment and intimidation in academia. For this purpose, we are currently developing an online Toolkit 'Harassment in academia'. In this toolkit you can find scientific research, information and backgrounds on misconduct and harassment, it will also provide academics who (have) experience(d), witnessed or have been accused of harassment, with legal advice, emotional support and practical information, and facilitate policy makers and administrators in finding and sharing information and good practices when it comes to tackling and preventing misconduct and harassment.

Now that the toolkit has been fully built, the LNVH is getting ready for its launch. The LNVH is therefore looking for a motivated (research) master's student to help us realize the communication and awareness campaign around this toolkit.

We are looking for a (research) master's student in a field that is relevant or interesting for the work of the LNVH and this specific assignment, who is available for four to six months (June – November). The exact starting date and division of the hours will be determined in consultation with the LNVH. This internship is reimbursed in accordance with the applicable university (WO-)guidelines. The intern will:

 • create and collect relevant content and present this content on- and offline with the aim of making the toolkit and the topic of social safety within the academy visible to various target groups and stakeholders;
 • acquire and develop further knowledge and skills related to building, developing and implementing communication strategies in the academic landscape and making an online toolkit visible;
 • become acquainted and familiar with various fields of activity of the LNVH;
 • gain insight into different approaches to communication in the scientific context and the different stakeholders and parties involved;
 • get in touch with different partner organisations and have the opportunity to build a (career) network of contacts;
 • be able to place this realized campaign on her/his/them CV.

The above activities will be coordinated with and will take place under the supervision of the LNVH bureau. This defined project is suitable as a research project (for credits) or as a graduation project. There is therefore plenty of room for introducing and elaborating your own research question. Knowledge of and/or experience with creating a (online and offline) communication strategy is a plus/pre. Fluency in Dutch and English, and good communication skills required.

For more information on the LNVH, please visit www.lnvh.nl. For more information on this internship, please contact the LNVH office via Lidwien Poorthuis (030 600 1361 | poorthuis@lnvh.nl). Want to apply? Send a CV and motivation letter before June 5 to info@lnvh.nl.  

*Duration and start date in consultation. Preferably available as soon as possible.  

 


LNVH | Stageplaats

LNVH bestrijdt wangedrag en intimidatie in de wetenschap en zet zich in voor een veilige en inclusieve academische cultuur. Met dit doel ontwikkelen we momenteel de online Toolkit ‘SAFIA – Safety in Academia’. Deze toolkit is bedoeld om wetenschappelijke informatie en achtergronden met betrekking tot wangedrag en intimidatie op een centrale plek bijeen te brengen, academici die harassment (hebben) ervaren, waargenomen, of daarvan worden beschuldigd te voorzien van juridisch advies, emotionele steun en praktische informatie en beleidsmakers en bestuurders te faciliteren door middel van een platform voor het vinden en delen van informatie en good practices als het gaat om de aanpak en preventie van wangedrag en intimidatie. 

Nu de toolkit volledig is gebouwd, maakt het LNVH zich klaar voor de lancering ervan. Het LNVH is dan ook per direct op zoek naar een gemotiveerde (research)masterstudent om ons te helpen de communicatie en de bewustwordingscampagne rondom deze toolkit te realiseren.

We zijn op zoek naar een (research)masterstudent in een vakgebied dat relevant of interessant is voor het werk van het LNVH en deze specifieke opdracht, die beschikbaar is voor vier tot zes maanden (periode juni – november)*. De precieze startdatum en indeling van de uren worden in overleg bepaald. Deze stage wordt vergoed volgens de hiervoor geldende WO-richtlijnen. 

De stagiair zal:

 • relevante content creëren en verzamelen, en deze content overzichtelijk on- en offline presenteren met als doel de toolkit en het onderwerp van sociale veiligheid binnen de academie voor verschillende doelgroepen en stakeholders zichtbaar en inzichtelijk te maken;
 • nadere kennis en vaardigheden verwerven en ontwikkelen met betrekking tot het bouwen, uitwerken en implementeren van communicatiestrategieën in het academische landschap en het zichtbaar maken van een online toolkit;
 • vertrouwd raken en kennismaken met verschillende werkterreinen van het LNVH;
 • inzicht krijgen in verschillende benaderingen van communicatie in de wetenschappelijke context en de verschillende stakeholders en partijen die daarbij een rol spelen;
 • in contact komen met verschillende partnerorganisaties en de mogelijkheid hebben om een netwerk van contacten op te bouwen;
 • deze gerealiseerde campagne op haar/zijn/hen cv kunnen plaatsen.

Bovenstaande werkzaamheden zijn in afstemming met en onder begeleiding van het bureau van het LNVH. Dit afgebakende project is geschikt als onderzoeksproject (voor studiepunten) of als afstudeerproject. Er is dan ook alle ruimte voor het inbrengen en uitwerken van een eigen onderzoeksvraag. Kennis van en/of ervaring met het opzetten van een (on- en offline) communicatiestrategie is een pre, net als een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Kent/Bent u iemand die in dit profiel past en mogelijk interesse heeft om bij het LNVH te werken? Wijs hen vooral op deze mogelijkheid! Verspreid deze stageplaats gerust onder uw studenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LNVH-bureau via Lidwien Poorthuis (030 600 1361 | poorthuis@lnvh.nl). Solliciteren? Stuur dan voor 5 juni een CV en motivatiebrief naar info@lnvh.nl.

*Duur en startdatum in overleg. Voorkeur zo snel als mogelijk beschikbaar.