Prof.dr. Inge Hutter decaan RUG


22 Dec 2010

Prof.dr. Inge Hutter decaan RUG

Prof.dr. Inge Hutter, hoogleraar Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is per 1 januari 2011 benoemd tot vice-decaan van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en portefeuillehouder Onderzoek aan deze faculteit. Per 1 mei 2011 neemt Inge Hutter de functie van decaan over van prof.dr. Piet Pellenbarg.

lees verder: Inge Hutter