Equalproject aan de Vrije Universiteit


Equalproject aan de Vrije Universiteit

"De Vrije Universiteit neemt deel aan het landelijke Equalproject. Met geld van de Europese commissie wil men binnen dat project aan universiteiten meer diversiteit realiseren.

Ik treed op als boegbeeld, ambassadeur voor het project aan de VU. Onder het motto meten is weten zijn we daar begonnen met een onderzoek naar diversiteit binnen de verschillende functieniveaus. Uit deze cijfers wordt duidelijk in hoeverre de samenstelling van de medewerkers een afspiegeling is van de studentenpopulatie. Dat is zeker nog niet het geval. De verhouding mannen en vrouwen en de verhouding autochtonen en allochtonen stemmen niet overeen. Met de cijfers in de hand zijn wij binnen de instelling de discussie over mogelijk beleid gestart; wat kunnen wij hierin op korte en lange termijn veranderen. Daarnaast doen wij ter onderbouwing ook een aantal concrete onderzoeken naar achterliggende motieven. Ook de resultaten daarvan zijn zeer verhelderend. Het interessante is dat velen binnen de instelling bereid zijn het gesprek aan te gaan, dat is hoopgevend. De oplossing hebben wij echter nog zeker niet, het thema zal voorlopig dan ook nog niet van de agenda zijn. 

Wel kunnen de faculteiten en diensten een aantal concrete acties ondernemen. Ze kunnen om te beginnen controleren of er wel vrouwen zijn benaderd wanneer er een vacature voor hoogleraar, universitair hoofddocent of een hoge managementfunctie is. Iedereen heeft het druk en dan is de verleiding groot om bij vacatures vooral in de eigen kring te kijken. De praktijk wijst uit dat dat jammer is; er is voldoende potentieel, maar dat moet wel worden aangeboord. Het inschakelen van headhunters kan daarbij helpen. Het verbreedt de horizon. Daarnaast wordt eigen potentieel toch wel snel over het hoofd gezien. Dat het gras bij de buurman vaak groener is geldt ook hier. Verder is coaching en opleiding in managementvaardigheden een aanrader. Veel faculteiten en diensten schenken daaraan maar beperkt aandacht.

Ook de vrouwen en allochtonen met ambitie kunnen zelf het nodige doen. Gewoon solliciteren is er één: een goede brief trekt toch de aandacht. Daarnaast kan coaching tijdens het traject helpen: een goede voorbereiding is namelijk het halve werk. Ook bij sollicitaties. Dit voorkomt ook een te grote bescheidenheid. Mannen hebben daar vaak geen last van. En daarnaast geldt natuurlijk netwerken: mannen en vrouwen vinden die in jou geloven en die voor je willen lobbyen."