Landelijke campagne nationale coördinatie geweld tegen vrouwen


5 Oct 2021

Landelijke campagne nationale coördinatie geweld tegen vrouwen

Onvoldoende samenwerking tussen (hulpverlenings-)instanties maakt dat vrouwen die (partner-)geweld ervaren niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onvoldoende afstemming & cooperatie tussen instanties verergert het leed & de pijn van deze vrouwen. Daarom is een nationale coördinatie noodzaak. 

De landelijke koepelorganisatie de Nederlandse Vrouwenraad NVR werkt aan een campagne om een nationale coordinatie ingesteld te krijgen. Het LNVH ondersteunt deze campagne van harte. U kunt dit initiatief ondersteunen door de petitie 'Stop geweld tegen vrouwen' hier te ondertekenen en deze te verspreiden in uw netwerk.