Oratie T. Hetty Zock


Oratie T. Hetty Zock

Titel: Niet van deze wereld? Geestelijke verzorging en zingeving vanuit godsdienstpsychologisch perspectief

Leeropdracht: Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging. Rijksuniversiteit Groningen
Datum: 13 maart 2007

www.rug.nl/theology/staff/Zock/index