Oratie Chijs van Nieuwenhuizen


Oratie Chijs van Nieuwenhuizen

Tegen beter weten in? Behandeling van jeugdigen met een delictvoorgeschiedenis en ernstige psychiatrische problematiek

Leeropdracht: Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Universiteit van Tilburg
Datum: 24 maart 2006