Oratie R.F. Curtain


Oratie R.F. Curtain

Een Australische blikt terug op 29 jaar RUG

Leeropdracht: Mathematische Systeemtheorie, Afdeling Wiskunde en Informatica, Rijks Universiteit Groningen

Gehouden op 12 september 2006