Oratie E. de Bruijn


Oratie E. de Bruijn

Adaptief Beroepsonderwijs, leren en opleiden in transitie

Leeropdracht: Pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren, Universiteit Utrecht

Gehouden op 5 oktober 2006
Samenvatting: www.cinop.nl/expertisecentrum