Oratie A. Berlis


Oratie A. Berlis

Als weg tot historische kennis

Vakgebied: De oude katholieke kerkstructuren, tevens inhoudende de geschiedenis en de leerstellingen van de Oud-Katholieke Kerken, Universiteit Utrecht

Gehouden op 18 januari 2007