Oratie E.G. van der Velde


Oratie E.G. van der Velde

Mensen maken verschil. Maken verschillen tussen mensen verschil?

Organisaties moeten hun personeelsbeleid aanpassen aan de grotere diversiteit in de samenleving. Zij moeten meer rekening gaan houden met de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen en verschillende etnische groepen. Deze aanbeveling doet bijzonder hoogleraar Mandy van der Velde in haar inaugurale rede. Werkgevers en de overheid moeten hierin samen het initiatief nemen.

De oratie vindt plaats op woensdag 9 juli 2008 om 16.15u in het Academiegebouw van de UU, Domplein Utrecht.