Ruimte voor ieders talent


Ruimte voor ieders talent

Naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers

Een jaar geleden kondigden de VSNU, NFU, NWO en ZonMw aan te gaan werken aan nieuwe wijzen van erkennen en waarderen. Op 13 november 2019 presenteerden zij, samen met de inmiddels aangesloten KNAW, het plan Ruimte voor ieders talent (ook in het Engels).

Science Guide schreef er een artikel over, lees het op ScienceGuide.nl

Download het plan Ruimte voor ieders talent | Room for everyone's talent