FOR WOMEN IN SCIENCE BEURZEN 2019


21 Nov 2019

FOR WOMEN IN SCIENCE BEURZEN 2019

Op 21 november 2019 werden in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de Nederlandse For Women In Science beurzen en de Rising Talent prijs uitgereikt. De beurzen en de prijs zijn een initiatief van L’Oréal en de Nederlandse Unesco Commissie, samen met partners van het programma - het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), en de KHMW. Tijdens deze feestelijke ceremonie ontvingen twee vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences een beurs ter waarde van 25.000 euro, om een semester bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam te verblijven. De Rising Talent prijs van €3500 werd uitgereikt aan een jonge veelbelovende onderzoeker. Daarnaast vond een paneldebat plaats over de rol van vrouwen in innovatie en gender-inclusieve wetenschap onder leiding van BNR radiomaker Eva Brouwer.

 

De genomineerden voor 2019

For Women in Science beurs

Lisa Becking – Universiteit Wageningen
Onderzoekt koraal en maritiem leven vanuit biologisch en sociaal-economisch perspectief waarbij haar onderzoek mogelijke implicaties biedt voor toekomstig concervatiebeleid.

Sandra Khor Manickam - Erasmus Universiteit Rotterdam.
Onderzoekt de geschiedenis en de ontwikkeling van het concept ‘ras’ binnen de geneeskunde. Met haar onderzoek hoopt Sandra het concept ‘ras’ in kaart te brengen en een nieuwe discussie te openen over haar waarde in genetisch onderzoek.

 

Rising Talent Award

Jorinde van de Vis (Winnares) (1991) – Postdoc DESY Instituut Hamburg/ PHD Nikhef Instituut.
Jorinde’s onderzoek vindt plaats op het grensvlak van de elementaire deeltjesfysica en de kosmologie. Twee fundamentele vragen vormen de spil van haar onderzoek: hoe heeft het universum zich ontwikkeld en wat zijn de fundamentele bouwstenen van materie?

Eline van Haaften  (1992) -  PhD TU Eindhoven.
Eline’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nierdialyse shunt die op den duur lichaamseigen cellen van de patiënt aantrekt, waarmee een echt lichaamseigen shunt ontstaat.

Ivana Abramovic (1989) - PhD TU Eindhoven.
Ivana doet onderzoek naar energieproductie door middel van kernfusie als een mogelijke oplossing voor het wereldwijde energieprobleem.

Sandrine Gallois (1986) - Postdoc Archeologie in Leiden.
Sandrines onderzoek richt zich op de interactie tussen inheemse groepen en hun omgeving, met name hoe zij hun levensonderhoud en cultuur aanpassen aan sociale en ecologische veranderingen.

Stefany Moreno Gamez (1992) - PHD Universiteit Groningen en het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich.
Stefany’s onderzoek richt zich op de analyse van bacteriële culturen in het lichaam en hun effect op lichaamseigen processen.

 

Zevenkoppige jury - prominenten uit de Nederlandse wetenschap
Alle aanvragen voor de fellows werden voorgelegd aan een wetenschappelijke jury. Deze jury bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappers en telt zeven leden: Dr. ir. Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut, lid Nederlandse Unesco Commissie; Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam, Rector NIAS; Prof. dr. A.L. Bredenoord, Hoogleraar Ethics of Biomedical Innovation, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens D66;  Prof. dr. Angela Maas, Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen, Radboud Universiteit Nijmegen; Prof. dr. Patricia Y.W. Dankers, Hoogleraar Biomedische Materialen, Technische Universiteit Eindhoven;  Prof. dr. Hubertus Irth, Hoogleraar Biomoleculaire Analyse en wetenschappelijk directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit Leiden en Dr. G. Jegou, senior wetenschapper, onderzoek en innovatie, L'Oréal International.

 

Bronvermelding: * Unesco Institute for Statistics; Unesco World Science Report 2015;  Boston Consulting Group 2013; Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (2018), LNVH.

 


 

De partners

L’Oréal
De Groep L’Oréal heeft meer dan 100 jaar ervaring in de beauty-industrie. Research en Innovatie, en een toegewijd onderzoeksteam van 4.000 mensen, zijn het hart van de strategie van L’Oréal. Zij werken aan het tegemoet komen aan alle schoonheidsbehoeften over de hele wereld en streven ernaar om een miljard nieuwe consumenten te bereiken de komende jaren. De CSR-strategie van L’Oréal voor 2020 'Sharing Beauty with All’ stelt ambitieuze doelen voor de duurzame ontwikkeling in de waardeketen van de Groep.

Unesco, de Nederlandse UNESCO Commissie
Unesco is de organisatie binnen de Verenigde Naties die onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie gebruikt om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. Sinds de oprichting in 1945 heeft Unesco als doel om de wetenschap te stimuleren in het belang van duurzame ontwikkeling en vrede. De organisatie werkt ook aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie en bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Unesco Commissie is de schakel tussen de in Unesco verenigde wereldwijde gemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlands overheid.

LNVH
De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en van vrouwelijke hoogleraren in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het organiseren van activiteiten gericht op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers en door het beïnvloeden van universitair beleid probeert het LNVH dit doel te bereiken.

NIAS
Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) selecteert jaarlijks ongeveer vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een residentieel fellowship. NIAS biedt ruimte voor reflectie en interactie en stimuleert daarmee wetenschappelijke vernieuwing. NIAS wil wetenschappelijke disciplines verbinden, samenwerking aanmoedigen, nieuwe onderzoeksrichtingen faciliteren en de banden tussen kunst en wetenschap aanhalen. NIAS is in 1970 opgericht en is een instituut van de Koninlijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen sinds 1988. Als een onafhankelijk Institute for Advanced Study is NIAS lid van twee internationale netwerken, waaronder met zusterinstituten in Berlijn, Uppsala, Princeton en Harvard.

KHMW
De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in deze tijd van steeds meer resultaten uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.

 


 

Meer informatie, beeldmateriaal en videomateriaal: L'Oréal Nederland - Silvana Hoekstra - e-mail / 0610860174