Evaluatierapport LNVH ('15-'20) Online


14 Nov 2019

Evaluatierapport LNVH ('15-'20) Online

Onlangs vond er, vanwege het aflopen van de OCW-subsidieperiode 2015-2020, een evaluatie plaats van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Onderzoeksbureau Ecorys heeft op basis van desk research, interviews, een online SynMindsessie en een focusgroepmeeting een rapport opgesteld dat u hieronder kunt downloaden.

Het LNVH is verheugd met het feit dat de missie, speerpunten, activiteiten – en de impact daarvan – door onze stakeholders en door Ecorys als zeer doelmatig en doeltreffend worden gezien. Uiteraard zijn er ook punten waarop er verbetering en verandering zou kunnen plaatsvinden. Wij nemen de aanbevelingen die Ecorys doet op basis van de input die zij ontvingen dan ook serieus en verwerken deze in onze plannen voor de toekomst. Wij werken op dit moment aan een nieuwe subsidieaanvraag die eind deze maand wordt ingediend.

Op 16 oktober jl. spraken wij met minister Van Engelshoven in een zeer positief en constructief gesprek. Wij boden haar in dat gesprek het evaluatierapport aan. Het LNVH is zeer verheugd met het feit dat zij haar commitment op het thema meer dan duidelijk maakte en het werk van het LNVH waardeert en graag met ons blijft samenwerken aan de verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap en een diversere en inclusieve academie. Zij deed tevens een toezegging voor verdere financiering van het LNVH.

Download het Rapport