Oratie E. Jansma


Oratie E. Jansma

Dendrochronologie en paleo-ecologie van het Kwartair

In haar oratie vertelt Esther Jansma aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe de paleo-dendrochronologie in Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot aanvaarde dateringsmethode. Ze beargumenteert dat projectgebonden financiering binnen haar vakgebied tot versnippering van kennis en data heeft geleid en laat zien dat het vakgebied nationaal en internationaal winst kan boeken door een verbetering van de organisatiegraad.

In dit kader presenteert zij een recent door NWO/GW gehonoreerd programma Investeringen Middelgroot, getiteld Digital Collaboratory for Cultural-Historical Dendrochronology in the Low Countries (DCCD), waarin paleo-dendrochronologische gegevens uit natuurlijke en antropogene contexten worden opgewerkt, samengebracht en ontsloten voor multi- en interdisciplinair onderzoek op het terrein van de Geo- en Geesteswetenschappen.

Sinds 1993 is Esther Jansma directeur van de Stichting ‘Nederlands Centrum voor Dendrochronologie RING'. Hiernaast heeft zij naam gemaakt als dichter; voor haar literaire werk ontving zij onder meer de VSB-Poëzieprijs, de A. Roland Holstprijs en de Jan Campertprijs