LNVH bezoekt Minister van Engelshoven


17 Oct 2019

LNVH bezoekt Minister van Engelshoven

16 oktober spraken wij met minister van Engelshoven (OC&W) over o.a. de concretisering van het Nationaal Actieplan Diversiteit, de aanpak van wangedrag en intimidatie in de wetenschap en nieuwe streefcijfers en targets voor 2025 m.b.t. de percentages vrouwelijke hoogleraren. Op de foto bieden wij de minister het evaluatierapport aan dat Ecorys opstelde in het kader van het aflopen van de subsidieperiode. Zij onderzochten de doelmatigheid en doeltreffendheid van het LNVH en keken naar de impact van onze activiteiten. Trots op wat we hebben bereikt!