Anne Mie benoeming


Anne Mie benoeming


Anne Mie Emons is al jaren bestuurslid en sinds kort penningmeester van het LNVH. De bestuursleden bezoeken regelmatig o.a. de leiding van wetenschappelijke instellingen en bewindslieden. Anne Mie weet zeker dat zij worden gehoord en dat zij ook iets voor elkaar krijgen. Zij benadrukt: “In Nederland is 10% van de hoogleraren vrouw. Als je ervan uitgaat dat 50% van de mensheid bestaat uit vrouwen en de intellectuele capaciteiten gelijk zijn verdeeld, dan wordt een belangrijk deel van het intellectueel potentieel dus niet benut.” Anne Mie stimuleert het Tenure track-beginsel, een loopbaantraject voor wetenschappelijke medewerkers dat veel aandacht besteedt aan het begeleiden en bevorderen van onderzoek, onderwijs- en managementvaardigheden.