Oratie W.M.T. ter Braak


Oratie W.M.T. ter Braak

Adaptief Beroepsonderwijs, leren en opleiden in transitie

Leeropdracht: Pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren, Universiteit Utrecht

Gehouden op 5 oktober 2006
Samenvatting: www.cinop.nl/expertisecentrum

De pfd-tekst van de oratie van prof. dr. Edith ter Braak is te lezen onder downloads.

Download