Oratie P. Pérez


Oratie P. Pérez

Online onderwijs en duurzaamheid: een groene inktvlek

Als we allemaal een levenlang gaan leren en onze kennis en vaardigheden actueel willen en moeten houden, dan wordt de vraag of we dit op een duurzame wijze doen steeds relevanter en urgenter. Wat zijn milieuvriendelijke onderwijssystemen? Hoe duurzaam is een onderwijssysteem?

In haar oratie gaat Paquita Pérez in op het energieverbruik en de milieubelasting van regulier dagonderwijs, online onderwijs en afstandsonderwijs. Wat betekenen deze resultaten voor beleidsambities op het gebied van internationalisering en een levenlang leren? Online onderwijs neemt een flinke vlucht (duurzaam gevlogen?). Paquita Perez zal stilstaan bij een aansprekend voorbeeld en ingaan op de voor- en nadelen voor studenten en docenten.

Hoogleraar natuurwetenschappen
Paquita Pérez is gepromoveerd als fysisch chemicus (1992). Ze bekleedde diverse functies op het gebied van onderwijs, onderzoek en beleid bij verschillende universiteiten. Ze geeft als decaan leiding aan de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit. Zij is benoemd tot hoogleraar Natuurwetenschappen, in het bijzonder afstandsonderwijs in de milieu- en natuurwetenschappen. Haar interesse gaat vooral uit naar kwaliteitszorg en duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs, duurzame onderwijssystemen en zonne-energie.